Misyon & Vizyon

Amacımız;

Pusula Ön Kuluçka'nın öncelikli amacı, İnönü Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere, malatya ve bölgede girişimci olmak isteyenler için var olan proje fikirlerini şirket kurma yoluyla katma değeri yüksek ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve mentörlük/danışmanlık hizmetini vermektir.

Misyonumuz; Girişimcilerin inovasyona dayalı ileri teknoloji alanındaki girişimlerini veya düşüncelerini modelleme geliştirme ve yönlendirmede başvuracakları temel kaynak olmak. 

Vizyonumuz; Eğitimli ve girişimci insan gücüyle üreten, yaşam kalitesi yüksek bir bölge yaratmak. Bölgenin teknoloji geliştirme potansiyel ve kabiliyeti süreçlerine katkıda bulunan bir merkez olmak.

Yalın Üretim

Yalın üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların, en aza indirildiği üretim sistemidir.

İş Planı Hazırlama

Kanvas İş Modeli Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş ve Eric Ries'in önderlik ettiği "Yalın Girişimcilik" akımında kendine çok önemli yer edinmiş bir İş Planı hazırlama aracıdır.

Swot Analizi

Amacımız bölgede yer alan girişimcilere yol göstermek ve girişimcilik eko sisteminin altyapısını oluşturmak ve güçlendirmektir.

TOP